Το Φαρμακείο του Mέλλοντος

Η αυτοματοποίηση στα φαρμακεία σε όλο τον κόσμο δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό που είναι καινούργιο όμως είναι ότι οι προηγμένες τεχνολογίες σήμερα είναι πιο προσβάσιμες και το κόστος χαμηλότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.

Προϊόντα

BTC MeDI
Behind The Counter

Ευκολότερη οργάνωση, αποθήκευση και διανομή των προϊόντων!

VenDi
Outdoor Selling Points

Έξυπνος πωλητής 24ωρης λειτουργίας

Remote MeDi
Premium Kiosk

Μετακινήστε το Φαρμακείο σας οπουδήποτε!

Soft MeDi
Software Suite

Ένα πλήρες σύστημα για την απομακρυσμένη προβολή, τον έλεγχο και τον λειτουργία των RoboMeDi

Ευκολότερη οργάνωση, αποθήκευση και διανομή των προϊόντων!

Έξυπνος πωλητής 24ωρης λειτουργίας

Μετακινήστε το Φαρμακείο σας οπουδήποτε!

Ένα πλήρες σύστημα για την απομακρυσμένη προβολή, τον έλεγχο και τον λειτουργία των RoboMeDi

Πλεονεκτήματα

Αυτοματοποιήστε σήμερα το φαρμακείο σας, βελτιώστε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες και αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ταχύτητα

Αποδοτικότητα

Αξιοπιστία

Ελαχιστοποίηση λαθών

Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

Βέλτιστη εμπειρία πελάτη

Ταχύτητα

Αποδοτικότητα

Αξιοπιστία

Ελαχιστοποίηση λαθών

Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

Βέλτιστη εμπειρία πελάτη

MENU